Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

Platforma cursuri.beedu.ro este deținută de către societatea BE EDUCATED SRL, cu sediul social în Muncipiul Slatina, str Centura Basarabilor, nr 1, bl C7, sc A, ap 12, Judet OLT, având CUI 43715718, e-mail cursuribeedu@gmail.com. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la BE EDUCATED SRL, respectiv termenii „cursuri.beedu.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma cursuri.beedu.ro.

1. Ce este cursuri.beedu.ro?

Cursuri.beedu.ro este o platformă creată pentru facilitarea accesului online al publicului larg la cursuri și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate, în special cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și a adulților în general.

Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziție cursanților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului. 

În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor de pe site, societatea își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes sau care au fost înlocuite cu materiale actualizate. Prin urmare, societatea nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor pe cursuri.beedu.ro.

Înaintea ștergerii unui curs, BE EDUCATED SRL va comunica cursanților acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare email și/sau grupuri de Facebook/ WhatsApp și va oferi o perioadă de grație de la prima comunicare și până la eliminarea conținutului în cauză.

Vă informăm că platforma BE EDUCATED SRL îndeplinește toate condițiile de conformitate, aceasta fiind în acord cu cerințele impuse de OUG nr. 141 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. 

BE EDUCATED SRL funcționează în termeni optimi și este compatibilă cu majoritatea navigatoarelor de internet (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox si Microsoft Edge, etc.). Cu toate acestea, BE EDUCATED SRL nu poate garanta compatibilitatea Platformei cu toate echipamentele informatice, sistemele sau programe folosite de Utilizator, mai ales în situația în care nu sunt instalate ultimele actualizări a respectivelor sisteme/programe.

Serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate pe prima pagină a site-ului. Pentru mai multe informații legate de serviciile disponibile pe Platformă, precum conținutul acestora, modalitatea de operare, preț etc. vă rugăm să verificați descrierea fiecărui curs prezentat pe site.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, trebuie să vă creați un cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Creeaza un cont” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate. 

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane. 

Poate să își creeze un cont pe site orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi care să permită accesul la site. Orice accesare a site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora. 

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, accesare servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciilor noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă, autorilor materialelor de pe site sau cursanților și vizitatorilor. Sunteți pe deplin responsabil/ă pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea site-ului. 

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. 

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a ne stabili în mod liber relațiile de colaborare cu persoanele specializate care vor participa la crearea diverselor materiale de pe cursuri.beedu.ro și nu ne asumăm faptul că aceste persoane vor avea o prezență constantă pe site.

3. Plata si facturarea

Prețurile afișate pe site, la fiecare curs în parte, nu includ valoarea TVA întrucat societatea nu este platitoare de TVA. 

Plata cursurilor se efectuează în lei și se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:

4.1 Online cu cardul prin procesatorul de plăți iPay BT sau STRIPE urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Pentru a vă informa cu privire la politica de confidențialitate a acestor operatori puteți accesa următoarea legătură pentru https://www.bancatransilvania.ro/wallet-bt-pay/termeni-si-conditii-ro, https://stripe.com/ie/legal/ssa.

4.2 Prin transfer bancar direct în contul BE EDUCATED SRL, IBAN: RO35BTRLRONCRT0587163501, deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala Union, Slatina, OLT. Dacă plătitorul este persoană juridică (unitate de învăţământ/instituţie), plata se va efectua prin virament bancar în contul BE EDUCATED SRL pe baza facturii emise de furnizorul de formare și a contractului.

4.3 Achizitie publica – SICAP/ SEAP

Date de identificare în platforma publică:

Furnizor: BE EDUCATED SRL

CIF: 43715718

CVP:  80530000-8

Nr. pozitie: 1

Pentru a putea achita taxa de înscriere pentru unul sau mai multe cadre didactice, instituțiile școlare publice au obligativitatea de a face achiziție publică pe platforma SICAP/ SEAP. Acest lucru este necesar întrucât numai în acest caz se poate accepta plata dintr-un cont de trezorie într-un cont de la o bancă comercială.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății în niciuna dintre modalitățile de plată prezentate mai sus. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul sau prin transfer bancar. 

Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul selectării serviciului dorit, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a cursurilor.

Prin Abonarea la Cursuri BeEDU clientul este de acord să i se retragă lunar suma de 37 RON până la încheierea abonamentului. Prin activarea Abonamentului clientul primește acces la toate cursurile de pe platforma curs.beedu.ro, atât la cele actuale, cât și la cele viitoare. Plata abonamentului se poate face doar cu cardul online prin intermediul formularului de plată STRIPE, iar plata va fi recurentă.

Abonamentul se poate încheia doar dacă cuantumul plăților lunare de 37 RON reprezintă suma integrală a cursurilor finalizate de client pe site-ul curs.beedu.ro. În cazul în care cuantumul taxelor fiecărui curs finalizat de client nu a fost achitat integral, abonamentul se va încheia doar dupa achitarea restului de plată rămas. Taxa pe abonament nu se restituie!

Societatea va emite Clientului o factură fiscală pentru serviciile achiziționate de pe site, scop în care Clientul va furniza Societății toate informațiile necesare.
La plata prin transfer bancar, factura fiscală se emite la începutul lunii viitoare când se generează extrasul de cont. Se poate elibera mai devreme la cerere în baza dovezii de plată (OP) furnizată de client.

4. Garanția și dreptul de retragere

Pentru că ne dorim să oferim o experiență cât mai placută și corectă clienților noștri, Societatea acordă garanții speciale pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, pe care le puteți accesa fără dificultăți birocratice, cu o simplă notificare la adresa de e-mail  mirela.matei@english.beedu.ro – Director Executiv. Se va prelua și procesa notificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să vă puteți recupera cu celeritate banii plătiți pentru serviciile de care nu sunteți mulțumit pe deplin. În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii. 

Oferim o garanție de 100% care presupune:

 • Garanție de 90 de zile de la înscriere pentru retragea din Contract și primirea banilor înapoi, urmând să se șteargă contul de acces de pe site. Acest tip de garanție este valabil doar pentru persoanele care nu au parcurs mai mult de un modul din curs si, implicit, nu au generat documentele aferente finalizării cursului (certificat/ supliment/ adeverință).

Returnarea banilor se face în termen de 14 de zile calendaristice calculat de la data cererii de returnare și poate fi folosit o singură dată. Mai exact, nu permitem crearea de conturi succesive, cu retrageri succesive și returnarea costului cursului în favoarea aceluiași utilizator. Țineți cont de faptul că platofrma cursuri.beedu.ro este un site de servicii existente pe site la momentul la care vă înrolați, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la mirela.matei@english.beedu.ro sau cursuribeedu@gmail.com.

Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, numele cursului/ cursurilor la care doriți să renunțați și prețul acestora, precum și, dacă optați pentru modalitatea de rambursare a sumei plătite în cont, datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită. 

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 90 zile calendaristice de la data înregistrării . 

Totodată, garanția și implicit, cererea de retragere, vor fi admise doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe cursuri.beedu.ro 

Optarea pentru retragerea de pe site implică ștergerea contului de acces din platforma societății.

6. Răspundere și Limitări

Prin crearea și utilizarea Contului, vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulata prin intermediul Contului. 

Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul. 

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. 

BE EDUCATED SRL nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru. 

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 • Confidențialitate

Schimbul de informații care derivă din organizarea şi desfășurarea activităților de formare sunt confidenţiale şi se poate face doar între reprezentanții furnizorului şi beneficiarului. Prin date cu caracter personal se înțeleg următoarele: CNP, adresă personală, serie și număr buletin, nume și prenume.

Furnizorul are obligația:

 1. de prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale societății;
 2. de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 3. de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al societății;
 4. de a respecta măsurile tehnice şi organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
 5. de a aduce la cunoștința clientului în cel mai scurt timp posibil orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.

Prestatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE P ĂRŢILOR

BE EDUCATED SRL are următoarele drepturi:

 1. Să stabilească şi să comunice programul de desfășurare a cursurilor;
 2. Să selecteze participanții la cursuri conform criteriilor anunțate în prealabil;
 3. Să stabilească taxa de participare la curs;
 4. Să creeze conturi în platformă sau să ofere acces la cursuri clientului/ clienților care au plătit taxa/ taxele de înscriere.

 BE EDUCATED SRL are următoarele obligații:

 1. Să elibereze factură pentru fiecare achiziție;
 2. Să creeze conturi în platformă sau să ofere acces la cursuri clientului/ clienților care au plătit taxa/ taxele de înscriere.

Cursantul are următoarele drepturi:

 1. Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs;
 2. Să reia cursul ori de câte ori dorește;
 3. Să obțină la cerere, adeverință că parcurge programul de formare;
 4. Să i se returneze taxa de înscriere dacă cursul nu îi satisface nevoile de formare, cu repsectarea condițiilor enumerate anterior.

Obligațiile cursantului:

 1. Să parcurgă toate activitățile din cadrul cursului/ cursurilor;
 2. Să manifeste comportament civic, considerație şi respect fată de echipa societății BE EDUCATED SRL;
 3. Să finalizeze cursul/ cursurile.
 4. Să prezinte următoarele informații la înscriere:
 5. Nume complet;
 6. Adresă completă;
 7. E-mail, număr de contact.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

6. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la cursuri/ evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa mirela.matei@english.beedu.ro sau cursuribeedu@gmail.com. 

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

 • Proprietate intelectuală

Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală şi materială a societății BE EDUCATED SRL și nu pot fi copiate sau reproduse prin niciun mijloc tehnic şi nici comercializate. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor şi copyright.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe cursuri.beedu.ro și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a societății BE EDUCATED SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către BE EDUCATED SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la cursuri.beedu.ro. 

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor  serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

10.Newslettere

Cu ocazia creării unui cont pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere. 

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta. 

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

11. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

13. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către societatea BE EDUCATED SRL care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site. 

BE EDUCATED SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site. 

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

Promoțiile oferite de către BE EDUCATED SRL sunt anunțate pe site/ e-mail sau rețele de social media. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site. 

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.